Dod o hyd i'ch grŵp lleol paramaethu yng Nghymru.

Bro Tawe a Nedd

Grwp newydd. Rydym yn cynnal sesiynau gwaith ar brosiectau ein gilydd.

Cysylltwch â: [email protected]

 

Gogledd-ddwyrain

Rydym yn cwrdd bob wythnos yn Garth Gardens yn Glyn Ceiriog.

Cysylltwch â: [email protected]
01691 718127

Paramaethu Sir Gar

Rydyn ni'n cwrdd bob mis ar safleoedd gwahanol aelodau fel arfer ar ddydd Sul rhwng 10 y.b.. a 4 y prynhawn. ac mae hynny'n cynnwys cyflwyniad i'r lle; rhannu bwyd a sgwrs; gweithio ar brosiect ar y safle. Mae'r olaf yn cynnig cyfle i ddysgu sgiliau newydd.
Gallwn gefnogi aelodau sydd eisiau: cyflwyniad i baramaethu neu gyrsiau paramaethu,
 
Dod o hyd i ni ar Facebook: Paramaethu Sir Gar Permaculture.

Cysylltwch â: Peter Stopp - [email protected]

 

Llanbedr Pont Steffan

Tu mewn i radiws 20 milltir o Lambedr Pont Steffan. Grŵp cyfeillgarwch a chyd-gefnogaeth sydd â diddordeb cyffredin mewn paramaethu a byw'n gynaliadwy.

Rydyn ni'n cwrdd 9-10 gwaith y flwyddyn, mewn eiddo gwahanol aelodau, ar ddydd Sul fel arfer, o ganol bore i ganol prynhawn ac mae hynny'n cynnwys cyflwyniad i'r lle; cinio a chlonc; gweithio ar brosiect ar y safle. Mae'r olaf yn cynnig cyfle i rannu sgiliau a syniadau.

‘Dyn ni hefyd yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus rheolaidd yn Llambed (ar hyn o bryd: Cyfnewid Hadau ym mis Chwefror; Cyfnewid Planhigion ym mis Ebrill; Gwerthu Planhigion ym mis Mehefin / Gorffennaf; Cyfrannu’fr Cnwd ym mis Medi; Diwrnod Afalau ym mis Hydref; nosweithiau ffilm tua bob tri mis)

Gwefan: www.lampeterpermaculture.org

Cyswllt: www.lampeterpermaculture.org/attend-meeting/

Llandrindod

Transition Llandrindod Permaculture Group

www.transitionllandrindod.org.uk

Cysylltwch â: [email protected]

 

Paramaethu Sir Benfro

We meet roughly every month at each other's places to share work, food and ideas. We are hoping to start film nights and discussions and run some small courses. We have stalls at other local events

Cysylltwch: Phil Moore and Howard Oak

Ebost : [email protected]

 

Paramaethu Tywi

We are a friendly group of over 70 members, whose aim is to spread the word of permaculture in the Tywi Valley and Carmarthenshire. Our Facebook page is an active hub for our ‘Virtual Village’ where we can look for help and share knowledge, plants, seeds and tools.

We hold monthly Permablitzes with an average attendance of around 20, and tasks have ranged from building indoor rocket stoves to raising polytunnels and sheds. This followed by a shared feast where much conversation and inspiration takes place.

Training and education is an important element of what we do. We have run formal events such as Introduction to Permaculture courses and Permaculture Design Certificate courses, to informal workshops such as bread making and tool repair and maintenance. We also have regular social events such as our pub nights, film nights, and large gathering with external speakers who have included Geoff Lawton and Charles Dowding.

Our latest venture is our 'Designers’ Guild' which will support members working on permaculture designs. Future plans include building a bank of shared resources such as food preservation equipment.

 [email protected]