Paramaethu Cymru LWA Summer Gathering 2019

Summary information

Online bookings have closed now, but you can still book by emailing Carolyn at [email protected] up until Wednesday.

''Feeding ourselves in Wales’ ‘Bwydo’n hunain yng Nghymru’

Wales Permaculture and Landworkers Alliance Cymru Joint Summer Gathering
Cynulliad Paramaethu Cymru a Gweithwyr y Tir.

The Wales Permaculture Gathering is in Newport, Pembrokeshire this year at the Brithdir Mawr eco-community. We will be focusing on positive solutions to sustainable food production and well being in this time of climate and political uncertainty.

Highlights are:
• a joint programme this year with the Landworkers Alliance who will bring lots of practical land based workshops and some local site visits on Sunday. Read this recent programme update: https://wales.permaculture.org.uk/sites/default/files/publicity_version_...
• Great socials – around the campfire every night; film evenings in the community lounge with burner; Ceilidh and off grid DJ planned Saturday night
• Produce for sale from participants as well as a swaps table
• Family friendly, traffic free site on a working community farm with grade II listed buildings and farm animals
• 20 minutes walk from the village of Newport-Pembs [buses, cafes, beaches and shops]
• Workshops, round table discussions and strategy planning
Price:
Includes access to workshops, evening entertainments, 2 nights camping pitch, Saturday all meals, Sunday breakfast and lunch, drinks & snacks.
We'd love to enable as many people as possible to attend the Gathering, regardless of their ability to pay. So we have a ‘Pay it Forward’ price which enables those who can afford to pay a little bit more, to help out those who can't.
The funds will form a Bursary pot - apply for 50% reduction on Concessionary price. Email [email protected] if you have circumstances which mean you're unable to afford the concessionary rate.

Access:
We will do our very best to accommodate access needs, but as this is a listed building and a working farm there may be some difficulty accessing certain spaces [small steps and uneven ground etc]. Please contact [email protected] for more info and to work out how we can make things work for you.
Come along learn, relax and share!
Want to help facilitate round table discussions? Or run a workshop? Get in touch – we have a few open slots on the programme.
To book after Online Booking has closed, phone 01994 427310

‘Bwydo’n hunain yng Nghymru’
Cynulliad Paramaethu Cymru a Gweithwyr y Tir.

Mae Cynulliad Paramaethu Cymru yn Sir Benfro eleni, yn eco-gymuned Brithdir Mawr, Trefdraeth. Byddwn yn canolbwyntio ar atebion cadarnhaol gan edrych ar gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, a llesiant yn y cyfnod yma o ansicrwydd gwleidyddol a hinsoddol.
Uchafbwyntiau:
• Rhaglen ar y cyd eleni gyda Chynghrair Gweithwyr y Tir a fydd yn dod a digonedd o weithdai ymarferol wedi’u seilio ar y tir a rhai ymweliadau lleol ar y dydd Sul
• Cyfleoedd gwych i gymdeithasu- o gwmpas y tân gwersyll bob nos; nosweithiau ffilm yn lolfa’r gymuned gyda llosgydd coed; ceilidh a DJ tu hwnt i’r grid yn y cynlluniau ar gyfer nos Sadwrn
• Cynnyrch ar werth gan gyfranogwyr yn ogystal â bwrdd cyfnewid
• Safle teulu-gyfeillgar, heb drafnidiaeth ar fferm gymunedol weithiol gydag anifeiliaid fferm ac adeiladau rhestredig gradd 2
• Taith gerdded ugain munud i Drefdraeth (bysiau, caffis,, traethau a siopau)
• Gweithdai, trafodaethau ford gron a chynllunio strategol
Pris: yn cynnwys mynediad i weithdai, adloniant gyda’r nos, safle gwersylla am ddwy noson, pob pryd bwyd ar y dydd Sadwrn, brecwast a chinio canol dydd ar y dydd Sul, yn cynnwys diodydd a byrbrydau.
Hygyrchedd: oherwydd i’r adeilad fod yn rhestredig a’r fferm yn weithiol efallai bydd yn anodd cyrraedd rhai lleoliadau (grisiau bychain, tir anwastad ayb), Cysylltwch â [email protected] am ragor o fanylion
Dewch i ddysgu, i ymlacio ac i rannu:
Eisiau cyfrannu at drafodaethau ford gron wedi’u ffocysu? Neu redeg gweithdy? Cysylltwch â ni – mae gennym ychydig o slotiau agored ar y rhaglen.

Ffoniwch 01994 427310 os ydych wedi ei gadael yn rhy hwyr i archebu ar-lein.

Booking and further information
Contact name: 
Carolyn
Cost: 
£65-£105 Camping & Meals. Plus day tickets + other options.
Dates and Times
Dates: 
Friday, 26 July, 2019 to Sunday, 28 July, 2019
Venue information
Brithdir Mawr Community, Cilgwyn Road
Newport SA42 0QJ
GB

Members of the Permaculture Association can add Events, Courses, Jobs and Opportunities to the website noticeboard.

Join or log in to add yours.