Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru - Wales Real Food and Farming Conference

Summary information

Bydd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru, yn archwilio materion amrywiol ar draws bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, cynhyrchwyr bwyd, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth a chyfiawnder ynghyd.
Ei nod yw agor sgyrsiau rhwng y rhai sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud â dyfodol bwyd yn y wlad, gan fapio sut olwg fyddai ar system fwyd gynaliadwy yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ei hadeiladu.
The Wales Real Food and Farming Conference aims to open conversations between those interested and involved in the future of food in the country, mapping out what a sustainable 21st century food system for Wales might look like and how we might begin to build it.

Booking and further information
Email: 
Contact name: 
Dates and Times
Dates: 
Monday, 11 November, 2019 to Tuesday, 12 November, 2019
Tuesday, 12 November, 2019
More dates and times information: 
Venue information
Prifysgol Aberystwyth (Campws Penglais) Aberystwyth, SY23 3FL
GB