Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru - Wales Real Food and Farming Conference

Summary information

Bydd Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru, yn archwilio materion amrywiol ar draws bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, cynhyrchwyr bwyd, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth a chyfiawnder ynghyd.
Ei nod yw agor sgyrsiau rhwng y rhai sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud â dyfodol bwyd yn y wlad, gan fapio sut olwg fyddai ar system fwyd gynaliadwy yr 21ain ganrif i Gymru a sut y gallem ei hadeiladu.
The Wales Real Food and Farming Conference aims to open conversations between those interested and involved in the future of food in the country, mapping out what a sustainable 21st century food system for Wales might look like and how we might begin to build it.

Booking and further information
Email: 
Contact name: 
Dates and Times
Dates: 
Monday, 11 November, 2019 to Tuesday, 12 November, 2019
Tuesday, 12 November, 2019
More dates and times information: 
Venue information
Prifysgol Aberystwyth (Campws Penglais) Aberystwyth, SY23 3FL
GB

Members of the Permaculture Association can add Events, Courses, Jobs and Opportunities to the website noticeboard.

Join or log in to add yours.