Ecodyfi

Dymunwn weld dyffryn Dyfi yn gymuned ffyniannus ddwyieithog gyda'r enw am gynaladwyedd. 

Our vision is for the Dyfi valley to be a thriving bilingual community with a reputation for sustainability. Our mission is "to foster sustainable community regeneration in the Dyfi valley".

 

Dymunwn weld dyffryn Dyfi yn gymuned ffyniannus ddwyieithog gyda'r enw am gynaladwyedd. Ein cenhadaeth yw "meithrin adfywio cymunedol cynaliadwy yn nyffryn Dyfi". 

Our vision is for the Dyfi valley to be a thriving bilingual community with a reputation for sustainability. Our mission is "to foster sustainable community regeneration in the Dyfi valley".

Contact Name: 
Telephone number: 
Y Plas Machynlleth SY20 8ER
United Kingdom
Phone: 01654 703965
GB