Cymerau

Mae Cymerau yn digwydd yn ardal Borth a Tal-y-bont yng Nghanolbarth Cymru. Mae'n rhan o brosiect ehangach tair blynedd o'r enw Hydrocitizenship (2014-2017) sy’n cyfuno ymchwil academaidd, cyfranogiad cymunedol a gweithgareddau creadigol. Byddwn yn myfyrio ar y syniad o ddinasyddiaeth mewn perthynas â dŵr. Sut gallwn fod yn fwy o ymwybodol o arwyddocâd dŵr ym mhob ystyr? Sut allai hyn ein cynorthwyo i fod yn gymdeithas fwy cynaliadwy?

 

Contact Name: 
Ecodyfi
Telephone number: 
SY24 5HT
United Kingdom
Phone: 01654 703965
GB