Fferm Moelyci

Community-owned farm now managed by Cwm Harry Land Trust to nurture good food, wildlife and local enterprises

Moelyci oedd fferm gymunedol gyntaf y DU. Dros gyfnod o ddeng mlynedd mae wedi datblygu i fod yn fferm weithiol a chanolfan amgylcheddol tra chyfarwydd ac uchel ei bri, yn gofalu am bobl yn ogystal â’r amgylchedd. Gydag egwyddorion cadwraethol clir a dulliau sensitif o drin yr amgylchedd, fferm 350 erw, coetir, a mynydd sy’n dwyn yr un enw, mae Moelyci’n ased cymunedol hynod werthfawr.

Moelyci was the first community owned farm in the UK. In the ten years it has been running it has developed into a well known and respected working farm and environmental centre, caring for people as well as the environment. With a clear conservation conscience and environmentally sensitive approach, 350 acres of farm, woodland, and a mountain of the same name, Moelyci is an extremely valuable community asset.

Contact Name: 
Telephone number: 
Fferm Moelyci
Felin Hen Road Tregarth
Gwynedd LL57 4BB
United Kingdom
Phone: 01248 602 793
GB